درباره ما

‌● شفاف و صادق باشیم ما در هامان اس ام اس درستی و کسب روزی حلال را سرلوحه عملکرد خود می‌دانیم و تمام مراقبت خود را برای جلوگیری از تضییع حق مردم به کار می‌گیریم و در این راه خود را متعهد می‌دانیم. ●رشد کنیم و باعث رشد شویم ما در هامان اس ام اس علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود از تمام ظرفیت فکری، ارتباطی، مهارتی و دانشی خود برای خلق ارزش جدید برای خلاقیت و نوآوری تلاش می‌کنیم. ●متعهد و مسئولیت پذیر باشیم ما در هامان اس ام اس از پذیرش هر مسئولیت و چالشی استقبال نموده و خود را متعد به انجام امور تعهد شده می‌دانیم و تا زمانی که به پایان نرسیده با تمام توان آن را پیگیری می‌کنیم. ●وفادار باشیم و وفادار بمانیم هر یک از ما به عنوان عضوی از این خانواده، فراز اس ام اس را از خود می‌دانیم و برای پیشرفت آن تلاش می‌کنیم؛ چرا که باور داریم پیشرفت فراز اس ام اس، پیشرفت خود ماست